top of page

ik voel me gehoord en gezien

Zelfliefde voorkomt hunkering naar affectieve bevestiging Hoe meer je jezelf lief hebt en liefde durft te ontvangen, hoe minder je afhankelijk bent van goedkeuring van familie, vrienden, bazen, collega’s en anderen. Elk mens wil gehoord en gezien worden in haar pure eigenheid. Dit komt voort uit het oeroude verlangen om erbij te horen en zinvol bij te dragen aan de samenleving. Als deze behoeften worden vervuld geeft dat een goed gevoel. En als dat vaker gebeurt draagt het bij aan je zelfvertrouwen. Je voelt je gekend en geborgen, alleen & samen.


Veilig verbonden Als je als kind op een liefdevolle wijze wordt aangeraakt en geknuffeld wordt de basis gelegd voor veilige verbinding. Door aanraking kom je direct in contact met je gevoelsleven. Je kunt je daardoor bewogen of geraakt voelen. Affectieve bevestiging blijkt een groot goed. De woordloze bevestiging waarin je kunt voelen dat je jezelf niet hoeft te verbeteren om goed genoeg te zijn. Deze bevestiging ervaar je vooral door liefdevol tactiel contact. Psychiater Anna Terruwe heeft met haar bevestigingstheorie een wetenschappelijke onderbouwing hiervoor gegeven. Een belangrijk citaat van haar is:

In de bevestiging mag de ander helemaal zijn zoals zij is, om te worden wie ze is maar nog niet kan zijn: en zij mag zichzelf worden op haar eigen tijd en manier.

Eerst zelfliefde dan naastenliefde Zelfliefde? Hoe dan? Je bent je meer en meer bewust van het automatisch en pijnlijk patroon van zelfafwijzing en stopt daar radicaal mee. Je dagelijks handelen getuigt elke dag meer van zelfliefde. Je zorgt voor gezonde grenzen, voeding, beweging, rust, balans tussen werk en privé-leven, fijne relaties en een comfortabele woonomgeving. Het hoeft niet meer en niet minder te zijn. ‘Zo is het goed en zo ben ik goed’. Ieder is zelf verantwoordelijk voor haar gevoelens, behoeften en gedrag. Hierdoor heb je ook zelf de sleutel in handen voor liefdevolle zelfzorg. Juist daardoor heb je tijd en aandacht over voor je naasten.

Als je iets of iemand anders langdurig belangrijker maakt dan jezelf, begint het lijden.

Perfecte prestatie en presentatie In vrijheid samenzijn kan overgaan in ongezonde afhankelijkheid van goedkeuring. Dit leidt tot prestatiezucht. Je zadelt je omgeving op met de plicht jou te prijzen, voor je te applaudisseren, enzovoort. Je vereist dat de ander positief over je denkt. Pleasen is een tweede natuur geworden. Gaat u maar voor! In de valse hoop erkenning te krijgen voor je goeie gedrag. Als ik als redder, expert, schoonheid, met mijn bezit, mijn creativiteit, culturele belangstelling, kennis, enz… indruk maak op mijn naasten, dan houden ze van mij. Daarvoor ben je druk in actie om perfect te presteren, en je bovendien aantrekkelijk te presenteren. En om vooral niet te laten merken dat jij ook een mens van vlees en bloed bent met kwetsbaarheid en schaduwzijden. Kun jij het verschil voelen tussen

  • onvoorwaardelijk delen wat je van harte en vrijwillig te bieden hebt of

  • verplichtend en eisend pleasen, hunkerend naar erkenning?

Bewust zijn van dit verschil ervaar ik in mijn ontwikkelingsproces als een grote stap voorwaarts. Zo kan de perfectie en het pleasen afnemen en het van harte vrijgevig zijn naar jezelf en anderen toenemen.


Ook voor volwassenen is aanraking een basisbehoefte Als je in de valkuil stapt van alsmaar je best doen om in the spotlight te komen. Om beter te zijn dan de ander. Deze hunkering kan voortkomen uit vroegkinderlijk affectief gemis. Elk kind heeft bevestiging nodig om te weten dat er van haar gehouden wordt en erbij hoort. Als ouders en verzorgers hier niet toe in staat waren bestaat de kans dat je verlangend blijft uitreiken naar erkenning van buitenaf. Een tekort aan koesterend contact laat in ons brein en lijf sporen na. Een baby die zich gedragen en geborgen weet, kraait van plezier en heeft daarvoor geen speelgoed of complimenten nodig. Onbevangen leeft het kleintje het leven zoals het komt. Ook voor volwassenen behoort aanraking bij de basisbehoeften. Het onderstreept de onderlinge relatie. Door zo’n contact voel je genegenheid en groeit je basisvertrouwen. Je voelt je gehoord en gezien. Deze uitspraak van Anna Terruwe onderschrijf ik dan ook van harte.bottom of page