top of page

zelfliefde & naastenliefdeNog enkele weken 2023 'Het jaar is bijna op' hoorde ik vorige week iemand zeggen. Wat waren dit jaar jouw pieken en dalen? Zijn er nog losse eindjes? Nog iets te vertellen of te herstellen? Hoe sluit je liefdevol het jaar af? Kun je met een schone lei het nieuwe jaar in? Tenminste als je dat wil. Dit laatste blog van '23 gaat over liefdevol leiderschap. Hoe zorg je voor eigen regie in het samenspel alleen & samen? Vaak zijn er veel meer positieve mogelijkheden dan je denkt en staan juist de voordelen van klachten je in de weg. Kan een nare klacht dan ook voordelen hebben? Jazeker. Ooit in je leven was een omweg nodig om als kind(je) te kunnen overleven. Dit gedrag wordt niet voor niets overlevingsgedrag genoemd. Nu als volwassene kun je afscheid nemen van die voordelen, waardoor de nadelen van je klacht afnemen. Tijdens een retraite schreef ik met een houtje in het zandstrand waar ik toen afscheid van nam. De foto heb ik nog bewaard voor als ik het wel eens vergeet. Het patroon met de achterliggende 'zielige' gedachte is letterlijk en figuurlijk weggespoeld.


Voordelen van je klacht Het klinkt misschien gek maar meestal heeft een klacht, waar je al langer aan lijdt, ook voordelen. Als ik hier met cliënten over spreek kunnen ze daar in het begin niets bij voorstellen. En dan lees ik ook nog een slogan van Byron Katie die zegt: de beste leraar is degene waarmee je leeft. Toen ik dit voor het eerst las riep het slachtoffer in mij: 'Ik deug toch wèl en hij/zij/het deugt toch niet! Daardoor heb ik toch echt last van dit of van dat.'

Dit gevoel van 'zieligheid' en zelfmedelijden werkt dan ook veelal onbewust. Feitelijke omstandigheden waarbij echt geen verandering of verbetering mogelijk is horen hier natuurlijk niet bij. Denk aan chronische ziekte, ongewenste kinderloosheid, ernstige psychiatrie, verlies van dierbaren en andere onoverkomelijke gebeurtenissen. Hoe je met deze ervaring omgaat kan mogelijk wèl de illusie van voordeel opleveren. Het gaat dan om ogenschijnlijke voordelen waar je uiteindelijk een vette prijs voor betaalt en die echte vitaliteit verhinderen. Deze 'voordelen' hebben je ooit geholpen. Nu zijn zijn het eerder obstakels die levenslust in de weg staan. Voorbeelden van cliënten en zeker ook van mezelf die onbewust voordeel opleveren zijn:

  • je kunt binnen je comfortzone passief blijven

  • je hoeft niet te confronteren, mag altijd aardig blijven

  • je voorkomt afkeuring door achter de schermen te blijven

  • je hoeft oud zeer niet aan te kijken of te doorvoelen

  • je hoeft niet op zoek te gaan naar alternatieven

  • je mag klagen en krijgt daardoor aandacht en zorg

  • je overlevingspatronen zijn je hartstikke vertrouwd

  • je mag anderen de schuld geven van je onvrede en ongenoegen

  • je hoeft niet te veranderen en niet in beweging te komen

  • je hoeft nog niet....


In beweging komen

'Zeuren moet ook gebeuren' is een van mijn motto's. Maar liefst niet te lang. De volgende stap is: 'Niet klagen, maar vragen'. Of moed verzamelen om te dragen wat kennelijk je lot is. Het verschil zien tussen lot en maakbaarheid helpt om in actie te komen voor dat wat je wél kunt veranderen. En om te rouwen om het lot dat op je pad kwam. Hoe is dat voor jou? Constructief in beweging komen lukt als de voordelen van je klacht kleiner worden of de nadelen groter. De nadelen van je klacht zijn meestal de reden waarom je een therapeut of coach bezoekt. Bijvoorbeeld worstel je met oververmoeidheid, conflicten op je werk, onduidelijke lijfelijke klachten, stagnatie in je loopbaan, relatieproblemen, somberheid, onzekerheid, enzovoort. Door letterlijk op eigen benen vóór jezelf in beweging te komen, creëer je ruimte voor positieve verandering.

Zachtmoedig Dit vraagt een flinke portie zachtmoedigheid. Vanuit trouw aan jezelf bepaal en volg je je eigen koers en neemt de voor- én de nadelen daarvan voor lief. Je lijf, gevoel en handelen komen op één lijn met je diepste weten. Je voelt dat je in essentie van nature deugt. Je zit lekkerder in je vel. Je raakt vertrouwd met je eigen lijf en daardoor neemt je zelfvertrouwen toe. Je wordt sensitiever voor je eigen gevoelens en voor die van anderen en ook voor de sfeer om je heen. Ook in je loopbaan ben je steeds meer de juiste vrouw op het juiste moment op de juiste plaats. Deze echte voordelen ervaar je door innerlijk goed te voelen wat voor jou goed voelt.


Zelfliefde & Naastenliefde

Hoe beter je voor jezelf zorgt hoe vrijer je bent. Niet alleen in je uppie. Juist ook in verbinding met anderen. Hoe liever je bent voor jezelf, hoe liever je bent voor je naasten. Destructieve patronen en oud zeer nemen je steeds minder in beslag. Dat doet ook je omgeving goed. Leiderschap komt in de plaats van slachtoffergedrag. Eerlijk en open contact kan tijdelijk lastig zijn, maar het bevordert frisse communicatie. Heldere grenzen stellen vraagt lef om te confronteren. Je wordt de regisseur van je eigen leven. Natuurlijk in afstemming met je naasten, die daardoor ook de ruimte voelen om zichzelf te zijn en tegelijk met jou in verbinding te blijven. Door tijdig te rusten én naar hartelust te werken, voorkom je overspanning en burn-out. Wel zo fijn voor jou, de ander en de maatschappij. Je verandert ten gunste van jezelf wat te veranderen valt en accepteert dát wat je niet kunt veranderen.


Donkere dagen voor kerst

Nu in deze tijd van het jaar kan het wijs zijn om juist niet te veranderen of te vernieuwen. Gewoon effe niets doen. Alleen afronden wat afronding vraagt. En verder de boel de boel te laten. Laten rijpen wat rijping vraagt. Net als bloembollen die nu in het donker onder de grond hun werk doen en straks mooie bloemen tevoorschijn toveren. Soms helpt het om het gewoonweg even niet te weten en niet te handelen. Door je wijze lijf de ruimte te geven komt na deze donkere periode vanzelf aan het licht wat kennelijk aan het licht moet komen. De kunst is om mee te bewegen met de natuurlijke stroom waar we allemaal onderdeel van zijn. En de natuur nodigt ons nu uit tot rust en bezinning. Ik wens je vrede en alle goeds.

Comments


bottom of page