top of page

vriendschapsliefde


Dikke en dunne vrienden In Suriname hoorde ik praten over dikke en dunne vrienden. Dit loste voor mij meteen iets op wat toch altijd ingewikkeld voelde. Is het nou een kennis of een vriend? Nu zijn het voor mij allemaal vrienden. De een wat dikker, de ander wat dunner. Vriendschap vind ik essentieel voor de kwaliteit van leven. Met vrienden voel je je verbonden en tegelijk vrij en onafhankelijk. Dit ervaar ik in onze familie. Ik heb vier zussen en vier broers. Al vroeg leerde ik samen delen, lachen, werken, ruziemaken, spelen, enzovoort. Ook leerde ik mijn best te doen om een portie van de ouderlijke aandacht te krijgen die verdeeld moest worden tussen de drukke zaak en het grote gezin. Ik prijs me gelukkig dat ik nooit een ex-zus of ex-broer krijg. Het warme geborgen gevoel blijft. Bij vriendschapsrelaties gaat dit anders. Vrienden komen en gaan, bewegen voor langere of kortere tijd mee met woonplaats, studie, partner, hobby, kinderen of werkkring. Vrienden maken gaat niet zomaar en vrienden uit het oog verliezen doet net als een scheiding zeer. Pijn die je kunt verteren waardoor ruimte komt voor nieuwe vriendschappen. Dunne vrienden worden dikke vrienden of omgekeerd.


A friend is someone who gives you total freedom to be yourself Jim Morrison

Affectieve bevestiging

Bij vriendschap draait het om balans tussen alleen zijn en erbij horen. Te close wordt al gauw benauwend. Te afstandelijk bevordert eenzaamheid. Al dan niet met gemak vriendschappen aangaan is gebaseerd op je jonge jaren. Hoe werd je welkom geheten? Hoeveel ruimte was er voor je eigenheid? Leerde je de ‘gebruiksaanwijzing’ van gevoelens? Voelde jij je veilig of moest je op je hoede zijn? Was het okay als vriendinnen kwamen spelen, mee-eten, logeren of niet? Hopelijk kreeg je volop affectieve bevestiging door warme aandacht, tedere aanraking, verhaaltjes, troost of complimenten. Dat helpt een stevige vertrouwensbodem te krijgen. Je vindt het gewoon dat er van je gehouden wordt. Zonder al te veel moeite maak je vrienden om lief en leed mee te delen. Het omgekeerde is ook het geval. Als je te maken had met afwijzing kan het lastig zijn om initiatief te nemen. Vrienden maken wordt gemakkelijker als je jezelf voorstelt, gedag zegt, belangstelling toont, de ander uitnodigt of aanspreekt. Dit alles met het risico van een nee? Ben je daar te verlegen voor? Mij gaat dat de ene keer ook beter af dan de andere. Toch kan die eerste stap zetten veel vriendelijks opleveren.

Nut, genoegen en genegenheid

Vrienden zijn er in soorten en maten: sportmaatje, zangvriendin, buurvrouw, wandelvriend, enzovoort. Zolang er een woord vóór staat gaat het meestal niet om intieme vriendschap. Je onderneemt activiteiten waar je samen bij betrokken bent en lol in hebt, that’s it. Dit zijn meestal niet de mensen die je belt als je in zak en as zit. Dit kan wel verschuiven als er over en weer genegenheid komt die intiemer en vertrouwelijker voelt dan alleen de gezamenlijke activiteit. Genegenheid, daar begint vriendschap mee. Je vindt herkenning bij elkaar. Vriendschap vraagt tijd om te rijpen. Geleidelijk word je openhartiger, word je elkaars vertrouweling en groeit saamhorigheid. Je kunt ook te snel te veel delen. Kortom, het vraagt precisie om letterlijk en figuurlijk de goede maat te vinden. Hoe weldadig is het als je bij je vriendin je hart kunt luchten en zij rustig luistert. Natuurlijk ook als ze mee-juicht als jij enthousiast positief nieuws deelt. En hoe heerlijk is het om samen te gieren van de lach. Je voelt je thuis bij elkaar. Je mag jezelf zijn en de ander kan ook zichzelf zijn, ook met alle eigenaardigheid. Je kunt komen en gaan in het vertrouwen opnieuw welkom te zijn.


Wederkerigheid

Het over en weer geven en nemen hoeft echt niet op een weegschaaltje. Je voelt het vanzelf knagen als de balans te vaak en te lang voor je gevoel niet meer klopt. Bij welke vrienden klop je aan voor hulp en steun? Wie kent jouw geheimen? Waar ga je als eerste je hart luchten of je blijdschap delen? Kwetsbaarheid delen heeft niets te maken met zwakte. Het gaat om oprechtheid en transparantie. En ook om elkaar aanmoedigen om ieders krachtige kant te tonen hoort voor mij bij vriendschap. Bevrijd van maskers leer je elkaar echt kennen. Door openheid hoef je geen ingewikkelde toeren uit te halen om iets achter te houden. Je leeft en deelt je waarheid, hoe spannend die ook kan zijn. Niets menselijks is mij en jou vreemd. Dit betekent niet dat je bij alles en iedereen je hele ziel en zaligheid op tafel legt. Het draait om aanvoelen en afstemmen en de jou passende maat hanteren.


Vrij in Verbinding

Verplichting en vriendschap gaan niet samen. Juist in vrijheid verbonden zijn is de grote kracht van vriendschapsliefde. Vrij-willig iets voor de ander doen, een kaartje sturen, een klusje doen, op de koffie gaan,... blijkt voor allebei plezierig. Zo gauw het verplichtend, of zelfs opofferend wordt, is de aardigheid ervan af. Je voelt aan bij wie je wat en hoeveel deelt. Uit angst voor afwijzing houd je sommige ervaringen voor jezelf. Dit kan een gezonde reactie zijn. Als er irritatie is, is het de kunst om de hand in eigen boezem te steken en vredelievend te zeggen wat je te zeggen hebt. Het besef dat je kunt kiezen of je een punt wil maken van je ongenoegen geeft al een frisse blik vooruit. Oprechte vriendschap begint bij vriendjes zijn met jezelf. Ga je met jezelf om als met je beste vriendin? Frans Veldman, de grondlegger van haptonomie, sprak over philia. Ofwel, vriendschapsliefde waarbij je juist het wezenlijk goede in de ander bevestigt. Dit bevordert vriendschap en komt de mensheid als geheel ten goede.


Inspiratie onder meer:

- volwassen vriendschap van marisca g. franco

- even goede vrienden van raounak khaddari

- geweldloze communicatie van rosenbergbottom of page