Op je innerlijke regiestoel zitten Als volwassene kun je zelf de regie nemen voor je welzijn. Je bent niet meer afhankelijk van mama, papa of verzorgers. Nu bepaal je zelf en ben je verantwoordelijk voor de consequenties van je keuzes. Niet een beetje of af en toe, maar 100%. Gelukkig maar! Hierdoor heb je ook zelf de sleutel in handen om te handelen naar eigen goeddunken. Bovendien voorkom je slachtoffergedrag als je je lusten en lasten zelf draagt. Je kunt feitelijk slachtoffer zijn van allerlei narigheid. Echter… slachtoffergedrag kun je beter zien te voorkomen. Daar heeft niemand baat bij. Door zelf innerlijk regie te nemen blijf je trouw aan jezelf, ben je vrij & in verbinding met anderen.


Je eigen lot dragen Andervrouws-ellende is precies wat het is. De ellende van een ander. Verlies, ziekte, misbruik, verslaving, depressie, verwaarlozing, geweld,…. Het is aan de orde van de dag. Door met de ellende van anderen nauw in contact te komen kun je flink van slag raken. Tenminste dat ben ik wel als ik geconfronteerd word met ‘grote verhalen of gebeurtenissen’. Dat raakt me en ik heb dan tijd nodig om te laten bezinken wat ik heb gehoord of ervaren. Hoe vervelend ook, het is niet mijn taak om:

 • de ander te redden of ongevraagd te adviseren

 • bemoeizuchtig te zorgen voor oplossing van haar probleem

 • de ander zielig te vinden en medelijden te hebben

 • de situatie van de ander te bagatelliseren of te dramatiseren

 • in te vullen wat de ander denkt, voelt of nodig heeft

 • met eigen ogenschijnlijk vergelijkbare verhalen aan te komen

 • eigen eisen en waarden ook de ander op te leggen

 • me druk te maken over andervrouws-problemen i.p.v. eigen problemen

 • en zeker niet om beslissingen voor de ander te nemen.

Ik ben groot en jij bent klein

Veel mensen nemen vaak ongemerkt verantwoordelijk over. Je maakt de ander afhankelijk en de ander gaat zich schuldig voelen door al jouw ijver en daadkracht. Bijna vanuit het idee

ik ben groot en jij bent klein

Soms schuilt daar de valse hoop in op wederkerigheid. ‘Als ik nu goed voor jou zorg vind je me vast aardig en zorg je later vast voor mij’. Door ongevraagd te redden ontneem je de ander de kans om eigen problemen op te lossen. En om het eigen natuurlijk groeiproces met vallen en opstaan door te maken en in eigen maat en op eigen tijd tot bloei te komen. In noodsituaties of voor kinderen gelden andere regels. Die laat ik hier nu buiten beschouwing.


Hoe kunnen we elkaar wèl van dienst zijn? Je bent natuurlijk vrij om mijn ongevraagd advies ter harte te nemen! Onderstaande leer ik nog elke dag met vallen en opstaan. Door een ‘liefdevolle getuige’ te zijn voelt de ander zich gehoord en gezien. Door…

 • beschikbaar te zijn met een open hart en een open mind

 • gevoeligheid te ontwikkelen voor de noden van de ander

 • actief te vragen waar behoefte aan bestaat

 • de ander ongedeelde aandacht te geven en te luisteren

 • vragen te stellen en door te vragen

 • begrip te hebben voor de ander(en) en voor de situatie

 • eerlijk ja of nee te zeggen op concrete verzoeken

 • waar te maken wat je hebt beloofd.

In verschillende wereldwijde religies geldt de gulden regel: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’. Hiermee leer je in positieve zin rekening te houden met elkaar. De zogenoemde platina-regel gaat nog een slag verder en luidt:

behandel anderen zoals zij willen dat jij hen behandelt

Vrij in verbinding Door de platina-regel toe te passen beschikt ieder over autonomie om eigen wensen te vervullen en problemen op te lossen. Daarmee wordt beider vertrouwen in eigen kunnen verstevigd. Bovendien is er sprake van evenwaardig contact. Er komt geen ruis in de relatie door onuitgesproken verwachtingen. De verwachting bepaalt immers de teleurstelling. Door prioriteit te geven aan de zorg voor je eigen gevoelens en behoeften heb je echt iets over voor een ander. Extern bevestiging zoeken kan dan achterwege blijven. Je komt zelfbewust op voor je eigen behoeften met ruimte voor vrijheid in verbinding.


Inspiratiebronnen Haptonomisch contact september 2021: filosofie van het gevoel Wim Laumans en het boek Red mij niet van Sanne van Arnhem en Wat je vindt mag je houden van Jan van Koert en de podcast over andermans problemen van Jeanet Bathoorn.